Fengsel for traktor- ulykke

HAUGESUND: En 24-åring er i Karmsund herredsrett dømt til nitti dagers fengsel for uaktsomt drap etter en traktorulykke i fjor. Det er identisk med aktors påstand. Han må i tillegg betale saksomkostninger på 1500 kroner.