Vil utrede storkommune

Høyre er klar til å be kommunalministeren utrede å slå sammen kommuner på Nord-Jæren.