Få Sandnes-kvinner i toppjobber

Litt over 10 prosent av det private næringslivet i Sandnes eies eller ledes av kvinner.