Klepp-haller må vente

Klepp kommune kan ikke bidra med penger til nye idrettshaller på Orstad og Kåsen.