Frittalende arkitekturkritiker

Handel, kaos og dårlig kvalitet preger bydelssentrene i Stavanger. Førsteamanuensis Hild Sørby har aldri vært redd for å synge ut.