• Åse Wiig Hanssen har kjempet de eldres sak i årevis, og ledet protestmarsjen gjennom Sandnes sentrum lørdag. Tomas Alf Larsen

Wirak garanterte sykehjemsplasser

Flertallspartiene i Sandnes garanterer at det kommer sykehjem på Altona-tomten eller et annet sted i 2015. De foreslåtte kuttene på eldresentrene skal bort.