Flere boliger til flyktninger

Gjesdal vil bygge minimum fem nye flyktningboliger hvert år fra 2015 til 2020.