• Utflagging er bare ledelsens forsøk på å dekke over en rekke feilinvesteringer, sier sokkeltillitsvalgt Terje Enes i Safe Statoil. Kristian Jacobsen

- Dårlig ledelse koster Statoil dyrt

Når Statoil-ledelsen flagger ut stillinger til lavkostland, er det bare et forsøk på dekke over feil som koster selskapet dyrt, mener sokkelleder Terje Enes i Safe.Han mener riktig medisin for oljeselskapet er å gjøre flere arbeidsoppgaver selv.