Turistvegen tar form

Ved Svandalsfossen i Sauda blir det nå laga stoppeplass og utkikksplattform som skal stå ferdig til ferien.