Kart over sikringsområdet for båtliv

Kartet viser skjærgårdsområder i Rogaland som søkes sikret innen 2002.