Utbetalinger for pasientskader øker

Feilbehandlinger ved sykehusene i Rogaland har så langt i år ført til erstatninger på 14,3 millioner kroner.