Politikk eller jobben

Formannskapet i Sola vil gjøre skolene og ulike avdelinger mer selvstendige. Det kan føre til at kommunale ledere som også er politikere, må velge bort en av rollene.