De soner i frihet

Hver lørdag går de jobb, som regel på flyplassen på Sola. Men de får ikke betalt. Jobben er en straff de er dømt til å utføre.