Småbåtar må vika

Håkon Hauge (h) vil flytta småbåthamna frå Luravika. Større tonnasje skal avløysa fritidsbåtane.