Søkelyset mot hormon-hermere

De verdenskjente amerikanske miljøforskeren Theo Colborn er trekkplaster på Stavanger-konferansen om kjemikalie-utslipp som truer forplantningsevnen hos mennesker og dyr.