- Sele skule bør fjernast

Grunneigar Arild Børge Skjæveland ber om at Sele skule vert fjerna og at tomta vert levert tilbake til grunneigar slik det står i ein avtale frå 1938.