Sandnes får et begrenset utbytte

Kultursjef Ole Berge tilbakeviser det mesteav kritikken fra daglig leder Njål Vigesdal i SandnesNæringsforening.