Sykepleierne blir ikke brukt riktig

Sykepleiere i kommunene gjør mye arbeid som andre kunne gjort like bra. Dermed blir ikke ressursene i omsorgstjenesten utnyttet godt nok.