• PPT får særlig henvist mange fire-, fem- og seksåringer. Antallet øker.

Køen til PPT i Stavanger øker kraftig

Stadig flere barn i førskolealder trenger ekstra hjelp. Bare siden 1. august har PPT i Stavanger fått henvist 632 nye barn fra barnehage og skole.