• Mats Danielsen (Frp) foreslår sikkerhetstiltak på flere bruer i Stavanger. Han ønsker at grep gjøres for å berge menneskeliv. Nå tar ordføreren saken videre. Hun ønsker mer kunnskap om saken før eventuelle politiske vedtak. Jon Ingemundsen

Ordføreren tar grep om brusikring

Mats Danielsen (Frp) fikk svar av ordføreren om forslaget som kan berge liv.