• Statsadvokat Tormod Haugnes i Rogaland ønsker ikke å prøveløslate Kjell Alrich Schumann. NTB Scanpix

Mener det er gjentagelsesfare

Statsadvokat Tormod Haugnes i Rogaland sier påtalemyndigheten motsetter seg å prøveløslate Schumann fordi de mener det fortsatt er nærliggende fare for at han kan komme til å begå alvorlige, kriminelle handlinger.