• Klepp-bonde Arve Storhaug tror på forskere som sier at denne snart slaktemodne grisen gir litt bedre ribbe enn artsfrender gjorde i fjor. Jonas Haarr Friestad

Mørkere bust gir saftigere ribbe

Avansert svineavl gir målbart bedre juleribber år for år, hevder avlsselskapet Norsvin. Flere norske griser blir mørkere i busta på grunn av flere gener fra farrasen duroc.