• Arvid Salte i Håland Næringsforening, til venstre, næringssjef Reidar Hebnes i Time kommune og bedriftsleder Inge Brigt Aarbakke ønsker at flere skal bruke kollektivtransport. Ola Fintland

Direkte fra Håland til Houston

1300 personer jobber på Håland sør for Bryne, men fram til nå har de ikke hatt noe kollektivtilbud. Nå får de både pendlerbuss og flybuss i ett.