Lite tungmetall og miljøgifter i Sauda

Miljøtilstanden i Sauda er god, men innholdet av tjæreforbindelser i blåskjell og bunnslam innerst i Saudafjorden er for høyt.