Alle legene sier opp ved voldtektsmottak

De tre gjenværende legene ved voldtektsmottaket i Stavanger harsagt stopp.