90 hus årlig i Klepp

Flest nye tomter kommer i Kleppe— Verdalen og på Orstad, men Klepp stasjon kan også bli en joker for den framtidige bolig- byggingen i Klepp.