Skyhøye tunneloverslag

Ifølge de øvre overslagene, kan det bli nesten dobbelt så dyrt å bygge miljøtunnel i Sandnes som i Vestfold. Hvorfor?