Innrømmer for lite behandling

Avdelingsoverlege Gerd-Ragna Bloch Thorsen på Rogaland psykiatriske sjukehus (RPS) erkjenner at mange pasienter får for lite behandling. Hun kommenterer ikke konkrete tilfeller, men den generelle tilstanden ved sykehuset.