Flere skjær i sjøen for småbåthavn på Høle

Kultursjefen ønsker ikke å gi Høle Båtforening tilskudd til tegninger for småbåthavnen.