• Selv om Diana Heymering Frøyen har klart å halvere antall tyverier på Cubus, er det fortsatt mye parfyme, smykker og klær som blir stjålet. Jarle Aasland

Antall butikktyverier ble nesten doblet i fjor

495 barn har vært til megling i Konfliktrådet de siste fem årene. På Cubus i Stavanger blir det gjennomsnittlig tatt fire ungdommer for butikktyveri i uka.