• Hans E. H. Jacobsen

– La de små barn komme til Moi