- Buplikta endrar ikkje prisen

Buplikt gir lågare prisar på hus ved sjøen. Hus i byggefelt ville ikkje blitt selde for særleg høgare pris enn nå.