Går til kamp mot vindmøller

Vindmøllene vil vera det største enkeltinngrepet på Jæren sidan istida. Det meiner vernegruppa som vart danna i går for eit vindmøllefritt Høg-Jæren.