• Finanskrisen har redusert køene på veiene i Rogaland.

Trafikken på veiene minker

Trange tider gir bedre plass på veiene. I årets to første månedene ble trafikken i Rogaland mindre.