Sola billigst for barnefamilier

I likhet med for eldre, er det Sola som kommer best ut for kommunale avgifter for barnefamilier.