• Samferdselsministeren får ikkje hjelp av rådmannen i heimkommunen Hjelmeland i striden om funkishuset hennar.

Ny runde om Magnhilds funkishus

Samferdselsministeren får ikkje hjelp av rådmannen i heimkommunen Hjelmeland i striden om funkishuset hennar.