Forebygging er viktigst for ledelsen i Statoil

Statoil prioriterer forebygging av rus— middelproblemer. Skulle det likevel gå galt, settes det inn store ressurser for å hjelpe den ansatte.