• Jonas Haarr Friestad

Bedre levekår, større forskjell

Ny levekårsundersøkelse viser at Stavanger ligger bedre an enn de andre storbyene. Men antall fattige har økt de siste fire årene.