Økonomisk vårløsning for norske bønder?

Norsk matvaresikkerhet svekkes hvis ikke bøndene og landbruket nå får et kraftig inntektsløft som utløser økt produksjon og videre investeringer, mener næringen.