• Hans E.H. Jacobsen

Hva vil nye jernbaneeventyr koste?

Vyene er store, kostnadsoverslagene spriker tilsvarende mye.