Mer bolig- byggelag

Sandnes Boligbyggelag satser videre på utbygging på Sør-Jæren.