Bærbar alarm på Dale

Etter gisselsituasjonen i fjor vår har Dale mottak installert et bærbart alarmsystem med sendere på alle avdelinger.