• Personen som ble syk hadde spist fileter av pangasius.

Fant helsefarlige bakterier i frossenfisk