Fri i formen - sterk i troen

En preken på 41 minutter over de kjente ordene fra Salme 23, om åvandre i døsskyggens dal, er i lengste laget.