- Feil at all skjenking skal stanse på samme tid

Kommuner mener regjeringen overkjører lokaldemokratiet. Staten vil stenge ølkranene klokken 02.00. En rekke kommuner vil heller bestemme selv, blant dem Stavanger.