Flere hundre kilo ørret døde i parafinutslipp

Flere hundre kilo ørret døde da 700 liter fyringsparafin kom på avveier. Store deler av parafinen rant ut i Nygårdselva i Isvik i Vindafjord tirsdag.