Pasienter flykter fra ventetiden

Flere titalls millioner kroner brukes på gjestepasienter. Pasienter velger sykehus med minst ventetid.