Grønt lys mot røde flekker

Det vil stikke litt, sier Lars Hode og retter laserstrålen mot kinnet til Bente Holen.