Og vannet steg

Og vannet steg, sang Einar Rose i sin tid. Det gjorde derimot ikke Tor Olav Lunde i Markageilen da han vasset seg gjennom sin egen kjeller.