Storefri på Sitrus

Kaffebarene har knapt slått opp dørene om morgenen før de er der.Skoleungdommene.